D'auts còps

 

La plaça principau deu vilatge - La place principale du village

D auts cops escorce

 

L'arrua de la gara - La rue de la gare

 

D auts cops arrua de la gara

 

La pòsta d'Escorce - La poste d'Escource

 

D auts cops la posta